קנה גיר Belgorod מנוסר

קנה גיר Belgorod מנוסר

בלגורוד מנוסר למאכלגיר באירופה