גיר מנוסר בלגורוד

מה זה גיר מנוסר?

גיר מנוסר
קנה גיר Belgorod מנוסר

קנה גיר Belgorod מנוסר

בלגורוד מנוסר למאכל