חימר צדק

קנו חימר צדק אכיל

חימר יופיטרגיר באירופה