מחיר משלוח 
המשלוח מתחיל ב- £ 8
ניתן לחשב משלוח גם ב- עמוד עגלה 
-
כמה זמן המשלוח לארצות הברית?
משלוח אקספרס הוא 10 ימים
משלוח איטי הוא 18 יום
-
לעקוב
ניתן לאתר מעקב אחר הזמנות בארה"ב 
USPS 
מסלול USPS