1-2 ימי עבודה 4.58 פאונד

2-3 ימי עבודה 3.95 פאונד