הערות 0

גיר אכיל עשוי מגיר טבעי 100% שנכרת מהרי הגיר. גיר הוא תוצר של כדור הארץ ומכורה מהרי הגיר

 

השאר תגובה

כל התגובות מונחות לפני פרסוםן