חימר נקומאט חצי קלוי
הערות 0
החימר הטוב ביותר למאכל שהצביעו חובבי החרס הקלקינורופים היה חימר נקומאט חצי קלוי.
חימר אכיל הטוב ביותר

השאר תגובה

כל התגובות מונחות לפני פרסוםן