המקום בו תוכלו לקנות חימר אכיל הוא מצ'לקיניאורופה 

השאר תגובה

כל התגובות מונחות לפני פרסוםן