כל השקפות או דעות המיוצגות בבלוג זה הינן אישיות ושייכות אך ורק למחברי הבלוג שלנו ואינן מייצגות את אלה של כלקינאורופה ואת האנשים, המוסדות או הארגונים שהבעלים עשוי להיות משויך אליהם בתפקיד מקצועי או אישי, אלא אם כן במפורש נָקוּב. השקפות או דעות כלשהן אינן מיועדות להרעיד דת, קבוצה אתנית, מועדון, ארגון, חברה או יחיד כלשהו.

הדעות בבלוג זה הן דעות אישיות ואין לראות בהן ייעוץ רפואי בכל צורה שהיא. 

כל התוכן המסופק בבלוג זה נועד למטרות מידע בלבד. הבעלים של בלוג זה אינו מצהיר באשר לדיוק או שלמות המידע באתר זה או שנמצא באמצעות קישור כלשהו באתר זה. הבעלים לא יהיה אחראי לכל שגיאה או מחדל במידע זה וגם לא לזמינותו של מידע זה. הבעלים לא יהיה אחראי לכל הפסד, פציעה או נזק שנשקף מהתצוגה או השימוש במידע זה.