כיתה א '1-1 ימי עבודה 2 ליש"ט

כיתה ב '2-2 ימי עבודה 3 ליש"ט