חימר אוראל מגיע מהמורדות המערביים מדרום לגבול בין הרפובליקה הקומית לפרמי קריי.