גיר מנוסר בלגורוד

גיר מנוסר בלגורוד - גיר אכיל

Belgorod מנוסר